top of page
Platsen
Billa Gård
BILLA GÅRD

Billa gård är vår utgångspunkt och vårt hem. På den östgötska landsbygden i gränslandet mellan skog och slätt driver vi vår verksamhet.

Vi har övertagit gården av Björns föräldrar. Den är nu avstyckad men var tidigare en del av Björns föräldragård. Gården har mycket gamla anor och ska ha funnits på platsen sen vikingatid. Den bebyggelse som finns idag är till stor del uppförd på 1840-50-tal.

Vår ambition har varit att skapa ett trivsamt hem präglat av den lantliga livsstilen. Vi har utvecklat, och i viss mån återskapat, gårdens bebyggelse till vad den är idag. För oss är Billa gård något vi vårdar och ett högt uppskattat hem.

Vi hoppas att du vid ditt besök hos oss ska trivas i miljön på samma sätt som vi gör.

bottom of page